Khoa – Phòng Ban

Khoa Xét nghiệm

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Xét nghiệm 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm và an toàn sinh học; b) Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ… Read more »

Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho… Read more »

Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện; b) Tổ chức thực hiện… Read more »

Phòng Điều dưỡng

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác chăm sóc, theo dõi điều trị nội trú; công tác chăm sóc, theo… Read more »

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; công tác chuyên… Read more »

Phòng Tổ chức – Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy; công tác nhân lực; công tác… Read more »

Hội thảo “Thực phẩm chức năng: vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng trong thời gian tới”

Ngày 30 tháng 11 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế phối hợp với Báo Lao động – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực phẩm chức năng: vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng… Read more »