Khối Cận lâm sàng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Chẩn đoán hình ảnh 2.Liên hệ: Trưởng Khoa : BS Lưu Bá Phong – SĐT : 0901995668 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về chẩn đoán hình ảnh; b) Thực hiện các chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho… Read more »

Khoa Xét nghiệm

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Xét nghiệm 2.Liên hệ: Trưởng Khoa : CN Trần Đức Thành – SĐT : 0935326479 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm và an toàn sinh học; b) Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên… Read more »

Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế 2.Liên hệ: Trưởng khoa: DS.Đoàn Phước Thanh – SĐT : 0984898046 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết… Read more »