Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; công tác chuyên… Read more »