Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 2.Liên hệ: Phó phòng : BS Phan Quốc Tín – Sđt : 0796546918 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công… Read more »