Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa; b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức… Read more »