Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

    1. a) Có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa;
    2. b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em trên địa bàn;
    3. c) Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    4. d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em;

    đ) Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

    1. e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

    f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Thị Thanh Lâm
 • (Mail:lamntt@danang.gov.vn)
 • – Phó Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Thị Luyến
 • (Mail:luyennt@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 22

 • – Bác sĩ chuyên khoa I: 3
 • – Bác sĩ  : 3

– Hộ sinh: 13

 • – Điều dưỡng: 2
 • – Hộ lý:1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: