Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Ngoại tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Ngoại tổng hợp 2.Liên hệ: Trưởng khoa: BSCKI.Phan Việt Hùng – SĐT : 0914177169 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm;… Read more »