Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Ngoại tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Ngoại tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm; b) Tổ chức khám, chữa bệnh chủ yếu… Read more »