Các phòng chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán 2.Liên hệ: CN.Trần Ngọc Minh – Sđt:094567844 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện; b) Tổ… Read more »

Phòng Điều dưỡng

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng 2.Liên hệ:  Trưởng phòng: CN.Hoàng Thị Xuân – Sđt:0905284127 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác chăm sóc, theo dõi điều trị nội trú;… Read more »

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 2.Liên hệ: Phó phòng : BS Phan Quốc Tín – Sđt : 0796546918 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công… Read more »

Phòng Tổ chức – Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính 2.Liên hệ: Trưởng phòng: CN.Nguyễn Cơ – SĐT : 023630944119 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ… Read more »