Khoa Ngoại tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Ngoại tổng hợp

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

     1. a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm;
     2. b) Tổ chức khám, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate và phẫu thuật; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;
     3. c) Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo tuyến dưới;
     4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

     đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BSCKI.Phan Việt Hùng
 • (Mail:hungpv11@danang.gov.vn)
 • – Phó Trưởng khoa: BSCKI.Lê Đức Trường
 • (Mail:truongld@danang.gov.vn)
 • 5.2.Nhân sự: 30
 • – Bác sĩ chuyên khoa I: 4
 • – Bác sĩ: 2
 • – Điều dưỡng: 21
 • – Kỹ thuật viên gây mê:1
 • – Hộ lý:2

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: