Khối Lâm sàng

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm; b) Tổ chức điều… Read more »

Khoa Nhi

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nhi 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp bệnh lý nội nhi, bệnh nhi sau phẫu thuật cần phải chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm; b)… Read more »

Khoa Ngoại tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Ngoại tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm; b) Tổ chức khám, chữa bệnh chủ yếu… Read more »

Khoa Nội tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nội tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch, chẩn đoán, điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc sức khoẻ cho các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nói chung; b) Trong khám chữa bệnh, phải… Read more »

Khoa Hồi sức cấp cứu

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Hồi sức cấp cứu 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ; b) Tổ chức dây chuyền cấp cứu,… Read more »

Khoa khám bệnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Khám bệnh 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu tại Trung tâm; b) Tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn giải quyết… Read more »

Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa; b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức… Read more »