Tổng quan về bệnh viện

Tổng quan về Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-YT ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, chỉ tiêu giường bệnh tại khối bệnh viện Trung tâm Y tế năm 2023 là 269 giường bệnh.   Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm… Read more »