Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 2.Liên hệ: Phó Trưởng Khoa : BS Lê Văn Quốc Huy  – SĐT : 0835909176 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Thực hiện quản lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch (Sốt xuất huyết, sốt rét, TCM, Ho gà, Mercovi, Cúm… Read more »