Khoa Nội tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nội tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch, chẩn đoán, điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc sức khoẻ cho các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nói chung; b) Trong khám chữa bệnh, phải… Read more »