Khoa Nội tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Nội tổng hợp

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

     1. a) Xây dựng kế hoạch, chẩn đoán, điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc sức khoẻ cho các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nói chung;
     2. b) Trong khám chữa bệnh, phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng; các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp các chuyên khoa. Thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;
     3. c) Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo tuyến dưới;
     4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

     đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Thế Tám
 • (Sđt:0978654645Mail:tamnt17@danang.gov.vn)
 • – Phó Trưởng khoa: BSCKI.Lê Văn Trọng
 • (Sđt:0914049317Mail:tronglv1@danang.gov.vn)
 • 5.2.Nhân sự: 20
 • – Bác sĩ chuyên khoa I: 2
 • – Bác sĩ: 6
 • – Điều dưỡng: 11
 • – Hộ lý:1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: