Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Xét nghiệm 2.Liên hệ: Trưởng Khoa : CN Trần Đức Thành – SĐT : 0935326479 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm và an toàn sinh học; b) Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên… Read more »