Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 2.Liên hệ: Trưởng Khoa : BS Tạ Đông Quốc – SĐT : 0935344434 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang… Read more »