Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

       1. a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm;
       2. b) Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược.; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;
       3. c) Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo tuyến dưới;
       4. d) Hướng về cộng đồng chỉ đạo sử dụng những kiến thức thông thường về xoa bóp, day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu;

       đ) Hướng dẫn người bệnh sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, thay thế. Chỉ đạo về mặt kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

       1. e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
       2. f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Phó Trưởng khoa: BS.Huỳnh Thị Cẩm Vân
 • (Mail:vanhtc@danang.gov.vn)
 • 5.2.Nhân sự: 12
 • – Bác sĩ: 1
 • – Y sĩ : 4
 • – Kỹ thuật viên: 4
 • – Điều dưỡng: 2
 • – Hộ lý:1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: