Khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa Hồi sức cấp cứu

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Hồi sức cấp cứu 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ; b) Tổ chức dây chuyền cấp cứu,… Read more »