Khoa Hồi sức cấp cứu

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Hồi sức cấp cứu

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

     1. a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ;
     2. b) Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện và tuyến dưới;
     3. c) Sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nặng ở các khoa phòng khác đưa đến, các trường hợp bị ngộ độc, suy thận;
     4. d) Thường trực 24/24 giờ. Theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện;

     đ) Điều trị theo bệnh lý, phục vụ người bệnh tại giường với tinh thần trách nhiệm cao. Trường hợp người bệnh nặng có nguy cơ tử vong phải tích cực cứu chữa, chăm sóc và thông cảm chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình người bệnh.

     1. e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

     f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Văn Nha
 • (Sđt:0120603399; Mail:nhanv@danang.gov.vn)
 • 5.2.Nhân sự: 8
 • – Bác sĩ chuyên khoa I: 1
 • – Điều dưỡng: 6
 • – Hộ lý:1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: