Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Khám bệnh 2.Liên hệ:Trưởng khoa: BS.Lê Lộc Trí – SĐT : 0905520389 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu tại Trung tâm; b) Tổ chức… Read more »