Khoa khám bệnh

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Khám bệnh

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

     1. a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu tại Trung tâm;
     2. b) Tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định;
     3. c) Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng;
     4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

     đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BS.Lê Lộc Trí
 • (Mail:trill@danang.gov.vn)
 • – Phó Trưởng khoa: BSCKI.Lê Thị Hoa
 • (Mail:hoalt13@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 22

 • – Bác sĩ chuyên khoa I: 2
 • – Bác sĩ  : 3
 • – Điều dưỡng: 16
 • – Hộ lý:1

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: