Khoa Nhi

Khoa Nhi

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nhi 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp bệnh lý nội nhi, bệnh nhi sau phẫu thuật cần phải chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm; b)… Read more »