Khoa Nhi

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Nhi

2.Liên hệ: Phó Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Ngọc Việt – SĐT : 098816089

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

      1. a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp bệnh lý nội nhi, bệnh nhi sau phẫu thuật cần phải chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm;
      2. b) Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh, thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;
      3. c) Thực hiện quy chế công tác khoa nội, một số công tác đặc thù của khoa nhi;
      4. d) Bố trí khoa theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lý bệnh và tâm sinh lý của từng lứa tuổi; có chế độ ăn thích hợp với bệnh lí và lứa tuổi của trẻ em;

      đ) Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo tuyến dưới;

      1. e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
      2. f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Phó Trưởng khoa: BSCKI.Nguyễn Ngọc Việt – SĐT : 0988160898
 • 5.2.Nhân sự: 17