Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

  1. a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn;
  2. b) Thực hiện tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định;
  3. c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  4. d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa: DSCK2.Nguyễn Thanh Tuấn

(Sđt:0903576194, email:tuannt12@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 16

 • – Dược sĩ chuyên khoa 2 : 1
 • – Dược sĩ đại học: 2

– Dược sĩ trung cấp, cao đẳng : 13

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: