Phòng Điều dưỡng

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

  1. a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác chăm sóc, theo dõi điều trị nội trú; công tác chăm sóc, theo dõi điều trị ngoại trú và công tác chăm sóc người bệnh tại cộng đồng;
  2. b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh;
  3. c) Quản lý, điều hành trực tiếp Tổ Tiếp đón và chăm sóc khách hàng của bệnh viện;
  4. d) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc người bệnh;
  5. e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: CN.Hoàng Thị Xuân

(Sđt:0905284127, email:xuanht2@danang.gov.vn)

– Phó trưởng phòng: CN.Nhữ Thị Hiền

(email:hiennt20@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 7

  • – Điều dưỡng Đại học: 3

– Điều dưỡng trung cấp: 4

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: