Thư viện

Quy trình kỹ thuật Xét nghiệm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền

QUY TRÌNH KỸ THUẬT Y HỌC CỔ TRUYỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Sản phụ khoa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN PHỤ KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Quy trình kỹ thuật Nội – Nhi

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI – NHI (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

Thiết lập hệ thống bảo đảm an toàn người bệnh

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo quốc gia ”Tăng cường và bảo đảm an toàn người bệnh” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo bệnh viện, trưởng các phòng ban chuyên môn của các bệnh viện tuyến… Read more »