Phác đồ điều trị Sản phụ khoa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)