Quy trình kỹ thuật Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT MẮT – RĂNG HÀM MẶT – TAI MŨI HỌNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)