HÌNH ẢNH NỔI BẬT

How to Create a Fantastic Article Title


What they don’t recognize is the truth that money, may in actuality just do that, buy happiness. No sum of... Read more »

How to Be a Qualified Content Author

Supervisor you’ll probably procure tailormade essays. Narrative essays are normally a story kind. Brooding documents offer a sort of private... Read more »

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018


Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 (Áp dụng cho các bệnh viện kiểm... Read more »

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh

Từ khi triển khai Quyết định số 1313/QĐ–BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế, Trung tâm Y tế Sơn Trà... Read more »

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật đồng bộ theo thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018


THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA... Read more »

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018


Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 (Áp dụng cho các bệnh viện kiểm... Read more »

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, bằng nỗ lực không ngừng, tập thể y, bác sỹ, nhân viên của Trung tâm Y... Read more »

Thiết lập hệ thống bảo đảm an toàn người bệnh

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo quốc... Read more »