THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHẪU THUẬT CHO TTYT SƠN TRÀ THÁNG 05-2023

582