Thông báo Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa,Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế của Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019 tổ chức tại Đà Nẵng