Thông báo Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019