Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2018