Quyết định số 256/QĐ-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2018

Quyết định số 256/QĐ-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2018
Xem chi tiết: 256 QĐSNV
Invalid URL for PDF Viewer