Quy trình kỹ thuật Hồi sức cấp cứu và Chống độc

QUY TRÌNH KỸ THUẬT HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)