Phác đồ điều trị Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)