Lễ ký kết hợp đồng Bệnh viện vệ tinh của TTYT Quận Sơn Trà tại Bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng năm 2020