Khai mạc Hội thi 5S năm 2020

Thực hiện kế hoạch Số: 742 /KH-YTST về việc Triển khai ngày hội 5S. Nhằm tạo môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp, chuyên nghiệp, tiết kiệm, an toàn góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện hướng đến sự hài lòng người bệnh. Ngày 19/10/2020 Trung Tâm Y yế quận Sơn Trà ra quân triển khai kế hoạch “ Ngày hội 5S” với sự tham gia của Ban Giám đốc và tất cả cán bộ viên chức công tác tại 18  khoa, phòng trực thuộc.

Một số hình ảnh tiêu biểu ngày khai mạc Hội thi 5S: