Công văn 1957/BHXH-CSYT áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT có hiệu lực từ 01/7/2018