Chuyển giao kỹ thuật cắt tử cung bán phần và hai phần phụ giữa Ekip phẫu thuật viên của Bệnh viện Phụ Sản Nhi và Bệnh viện Sơn Trà (tháng 6/2020)

Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019-2021, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà trở thành đơn nguyên vệ tinh của BV Phụ Sản Nhi và BV Đa Khoa Đà Nẵng. Tập trung đào tạo, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên ngành Ngoại – Sản nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Một số hình ảnh chuyển giao kỹ thuật cắt tử cung bán phần và hai phần phụ giữa Ekip phẫu thuật viên của Bệnh viện Phụ Sản Nhi và Bệnh viện Sơn Trà (tháng 6/2020)

Center

                                            Các Bác sĩ tham gia phẫu thuật hội chẩn trước khi mổ

                               Ekip mổ thực hiện kỹ thuật cắt tử cung bán phần và hai phần phụ

Tin: Hồng Thuận