Tin tức – sự kiện

Nhận biết điếc ở trẻ nhỏ

Nếu một đứa trẻ bị điếc, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng để phát triển lời nói, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội của trẻ. Tầm soát nghe đầu tiên cho trẻ được khuyến cáo đặc thù trong vòng tháng đầu tiên. Ngay cả nếu trẻ đã vượt qua đợt tầm soát… Read more »