Bệnh viện Sơn Trà thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đã đạt được những thành công bước đầu.

 

Bệnh viện Sơn Trà thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đã đạt được những thành công bước đầu.

Người đăng: Nguyễn Cơ vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Nguồn: Nguyễn Cơ