CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5/2023


Ngày Quốc tế Điều dưỡng (IND) là một ngày lễ được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 12/5 hằng năm (là ngày sinh của Florence Nightingale – người khai sinh Ngành điều dưỡng). Ngày 12/5 hàng năm là dịp nhằm tưởng nhớ những cống hiến to lớn của bà Florence Nightingale đối với... Read more »