KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CUỐI NĂM 2023 CỦA TTYT QUẬN SƠN TRÀ

1.KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023. 2.QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Kế hoạch tự kiểm tra đánh giá chất lượng. 2. Báo cáo đánh giá các hoạt động cải tiến chất lượng.


TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ – ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC”


Sáng ngày 03/8/2023, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vinh dự được Sở Y tế công nhận và trao tặng danh hiệu “Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc” nhờ nỗ lực thực hiện đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm, hỗ trợ nuôi con bằng sữa... Read more »

SỬ DỤNG CCCD GẮN CHIP HOẶC ỨNG DỤNG VNEID TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), hiện nay Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hoặc ứng... Read more »

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ

Chiều ngày 31/07/2023, BSCKII. Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế đã trao Quyết định số 625/QĐ-SYT ngày 31/7/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm BSCKII. Ngô Văn Đình Hoài – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà giữ chức vụ... Read more »