SỬ DỤNG CCCD GẮN CHIP HOẶC ỨNG DỤNG VNEID TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), hiện nay Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hoặc ứng dụng VNeID thay thế cho thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh.
Là một trong những đơn vị chủ động trong việc triển khai tiện ích này, ngay từ sớm Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã bố trí cơ sở vật chất để có thể tiếp đón, làm thủ tục, hỗ trợ thuận lợi nhất cho người dân đến khám chữa bệnh khi không cần phải xuất trình nhiều giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi. Nhờ đó, đảm bảo được tính nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh./.