Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

    1. a) Quản lý các bệnh không lây nhiễm

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phòng, chống bệnh không lây nhiễm (đái đường, tăng huyết áp, COPD, thừa cân béo phì, Hen, Bướu giáp….);

    – Quản lý, thu thập thông tin, số liệu, phân tích các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, tình hình mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm trên địa bàn quận;

    – Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trạm y tế phường trên địa bàn quận về phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

    – Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe và các can thiệp nâng cao sức khỏe cộng đồng phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại do lạm dụng rượu bia, phòng bệnh không lây nhiễm, bệnh do rối loạn chuyển hóa;

    – Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn;

    – Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế, dịch vụ liên quan đến phòng chống các yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, rối loạn chuyển hóa và bệnh do dinh dưỡng không hợp lý;

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo bệnh không lây nhiễm theo quy định;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

    1. b) Quản lý Vệ sinh an toàn lao động

    – Xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện các hoạt động về y tế lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp;

    – Kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường lao động (khi có đủ điều kiện), điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động;

    – Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức khám bệnh nghề nghiệp và triển khai các hoạt động phòng chống bệnh nghề nghiệp; theo dõi, giám sát, quản lý sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp

    – Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, vệ sinh lao động trên địa bàn; tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên và công nhân

    – Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến sức khỏe bệnh nghề nghiệp;

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe nghề nghiệp theo quy định;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

    1. c) Sức khỏe môi trường-sức khỏe học đường -phòng chống tai nạn thương tích

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học; phòng chống tai nạn thương tích;

    – Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác y tế học đường; triển khai thực hiện hoạt động phòng chống các bệnh, tật học đường, phòng chống tai nạn thương tích; phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với học sinh các trường theo phân cấp quản lý;

    – Giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;

    – Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống các yếu tố nguy cơ môi trường tác động lên sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh tật học đường;

    – Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học;

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học theo quy định;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

    1. d) Hoạt động về dinh dưỡng

    * Dinh dưỡng cộng đồng

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng;

    – Kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trạm y tế phường về dinh dưỡng;

    – Phối hợp với các TYT phường tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng bệnh do dinh dưỡng không hợp lý (béo phì, đái tháo đường…) và tăng cường hoạt động thể lực;

    – Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, các chương trình, dịch vụ liên quan đến bệnh do dinh dưỡng không hợp lý;

    – Phối hợp và triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo bệnh không lây nhiễm và hoạt động dinh dưỡng theo quy định;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

    * Dinh dưỡng bệnh viện

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng tại bệnh viện;

    – Tham gia hội chẩn và trực tiếp điều trị người bệnh bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

    – Quản lý chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bộ phận tiết chế.

    – Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ ăn tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

    – Tư vấn, giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    – Tham gia các hoạt động đào tạo về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    – Nghiên cứu khoa học và ứng dụng về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    1. e) Hoạt động về An toàn thực phẩm

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về ATTP trên địa bàn;

    – Tập huấn kiến thức về ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kinh doanh thực phẩm

    – Tham gia hoạt động thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, thanh kiểm tra ATTP cùng phòng Y tế

    – Kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trạm y tế phường về ATTP;

    – Phối hợp với các TYT phường tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về ATTP và hoạt động kiểm tra ATTP trên địa bàn phường

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo các hoạt động về ATTP theo quy định;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Phó Trưởng khoa: Ths.Trương Đình Ti Ni

5.2.Nhân sự: 13

 • – Bác sĩ dự phòng: 2
 • – Kỹ sư hóa thực phẩm  : 1

– Điều dưỡng: 7

 • – Chức danh khác: 3

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: