Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên khoa: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

2.Liên hệ:

3.Lịch sử phát triển:

4.Chức năng và nhiệm vụ:

    1. a) Thực hiện quản lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch (Sốt xuất huyết, sốt rét, TCM, Ho gà, Mercovi, Cúm A(H5N1, H7N9…) và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác:

    – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi;

    – Tổ chức điều tra định kỳ, quản lý tình hình diễn biến các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, thu thập thông tin, số liệu, lập bản đồ, biểu đồ dịch tễ theo dõi diễn biến tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi và dự báo nguy cơ dịch, bệnh;

    – Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, phát hiện và phối hợp với tuyến trên xác định kịp thời các tác nhân gây bệnh, dịch, chủ động thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

    – Thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi cho cộng đồng;

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn theo quy định;

    – Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ về kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

    – Quản lý máy móc,  trang bị xử lý dịch;

    – Trực tiếp tham gia các hoạt động xử lý ổ dịch;

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

    1. b) Quản lý các bệnh xã hội (Phong, Lao, Tâm Thần)

    – Khám, điều trị bệnh lao, giám sát tuân thủ điều trị tại các trạm y tế và hộ gia đình

    – Khám điều trị bệnh tâm thần, giám sát tân thủ điều trị tại trạm y tế và hộ gia đình

    – Khám tiếp xúc tại cộng đồng, Gíam sát các hoạt động phòng chống phong tại các trạm y tế

    – Xét nghiệm lao –HIV

    – Truyền thông giáo dục sức khỏe

    – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo  theo quy định của chương trình;

    1. c) Phòng chống HIV

    – Tư vấn xét nghiệm HIV

    – Giám sát chăm sóc giảm hại tại hộ gia đình

    – Truyền thông giáo dục sức khỏe

    – Báo cáo hoạt động của chương trình

    1. d) Tiêm chủng mở rộng

    – Nhận và cấp vắc xin

    – Bảo quản vắc xin

    – Tiêm vắc xin

    – Giám sát các hoạt động TCMR tại tuyến phường

    – Truyền thông giáo dục sức khỏe về sự nguy hiểm của bệnh tật và lợi ích của vắc xin (giới thiệu trên TV của Trung tâm, tờ rơi, trong các buổi truyền thông…)

    – Báo cáo hoạt động

    – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5.Tổ chức nhân sự:

5.1.Lãnh đạo khoa phòng:

 • – Trưởng khoa: BS.Nguyễn Văn Quang
 • (Sđt:0903586568, email:quangnv11@danang.gov.vn)

– Phó Trưởng khoa: Ths.Lê Hồng Thuận

(Sđt:0906530310, email:thuanlh2@danang.gov.vn)

5.2.Nhân sự: 15

 • – Bác sĩ: 3
 • – Dược đại học: 1

– Kỹ thuật viên  : 3

– Điều dưỡng: 8

6.Thành tựu:

Một số hình ảnh về cơ sở hạ tầng tại khoa phòng: