Văn bản

Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Năm phát hành:
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
59/KH-YTST 25/02/2018 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà Giám đốc: Phạm Hồng Nam
254/ĐA-YTST 28/06/2018 Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế quận Sơn Trà Giám đốc: Phạm Hồng Nam
395/BC-YTST 10/10/2018 Báo cáo kết quả công tác bổ nhiệm mới Giám đốc: Phạm Hồng Nam
385/BC-YTST 03/10/2018 Báo cáo phục vụ làm việc về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 Giám đốc: Phạm Hồng Nam
384/BC-YTST 03/10/2018 Về việc đề nghị bố trí thời gian lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Giám đốc: Phạm Hồng Nam