Danh sách công bố điểm thi xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2018

Công bố điểm thi xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2018