Category: Khối Lâm sàng

Khoa Nhi

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nhi 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây… Read more »

Khoa Ngoại tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Ngoại tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ:… Read more »

Khoa Nội tổng hợp

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Nội tổng hợp 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ:… Read more »

Khoa Hồi sức cấp cứu

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Hồi sức cấp cứu 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm… Read more »

Khoa khám bệnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Khám bệnh 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a)… Read more »