Category: Khối Cận lâm sàng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Khoa Chẩn đoán hình ảnh 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm… Read more »

Khoa Xét nghiệm

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tên khoa: Xét nghiệm 2.Liên hệ: 3.Lịch sử phát triển: 4.Chức năng và nhiệm vụ: a) Xây… Read more »