Văn bản
News 1 - 20 of 36
First | Prev. | 1 2 | Next | LastAll
STT
Số hiệu
Cơ quan ban hành
hình thức văn bản
lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
1
196/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
16-06-2017
2
211/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
05-07-2017
3
163/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
17-05-2017
4
212/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
07-07-2017
5
350/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
09-11-2017
6
132/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
26-04-2017
7
173/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
29-05-2017
8
172/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
23-05-2017
9
177/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
31-05-2017
10
209/BC-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Báo cáo
Hành chính
06-07-2017
11
318/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
02-10-2017
12
123/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
20-04-2017
13
44/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
28-02-2017
14
16/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
26-01-2017
15
127/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
24-04-2017
16
73/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
24-03-2017
17
130/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
24-04-2017
18
1772/KH-SYT
Sở Y tế
Kế hoạch
Hành chính
14-07-2017
19
131/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
24-04-2017
20
58/KH-YTST
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
Kế hoạch
Hành chính
09-03-2017
News 1 - 20 of 36
First | Prev. | 1 2 | Next | LastAll

Thông báo

THƯ VIỆN VIDEO

TIN ẢNH


Dành cho bệnh nhân

Văn bản pháp luật

Bộ luật hình sự 2015

Lượng truy cập

Tổng số
Tháng Này
1547
Tuần này
593
Hôm Nay
47

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
1118 Ngô Quyền - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng